счетчик посещений

Психологічні проблеми підлітків

В підлітковий період в особистісному житі відбуваються складні та суперечливі зміни. В цей період підліток не підкоряється ефективним щодо молодшого школяра впливам дорослих., у різних формах проявляється непослух, опір, протест ( упертість, грубість, негативізм, замкнутість).

Згідно з психоаналітичною теорією З. Фройда неминучість у підлітковому періоді внутрішніх та зовнішніх конфліктів є нормою, а випадки безконфліктного розвитку свідчать про різноманітні варіанти патологічного розвитку.

У зв’язку з появою в дітей підліткового віку нових психологічних особливостей інколи їхні стосунки з дорослими супроводжуються конфліктами, негативними формами поведінки, зокрема проявами грубості, впертості. Це пов’язане, як правило, з прагненням до самостійності, яке дорослі не сприймають і не підтримують.

Одною з основних проблем підліткового віку є те, що майже всі хочуть самоствердитися в негативному ракурсі. Потреба у самоствердженні настільки сильна, що для визнання ровесниками підліток готовий поступитися своїми поглядами, переконаннями, здійснювати вчинки всупереч своїм моральним настановам. Вона спонукає так званих важких підлітків до порушень норм та правил поведінки. Втратити авторитет в очах друзів, відчути посягання на свою честь і гідність є найбільшою трагедією для підлітка, що може призвести аж до суїциду. Тільки тактовне ставлення до підлітка, підтримка його серед ровесників створюють психологічно сприятливий грунт для ефективного впливу на нього виховних засобів педагога.

Форми самоствердження підлітка можуть бути різними. Найпростіша з них полягає в зовнішньому наслідуванні дорослих, їхніх шкідливих звичок, особливостей поведінки, послуговування нецензурною лексикою. Батьки та вчителі повинні активно боротися з цим.

У підлітків відбувається погіршення навчання. Це відбувається тому, що розумові здібності підлітка, на відміну від здібностей молодшого школяра, набувають нової якості: стають опосередкован6ими.

Причини неуважності підлітків полягають у суперечливості самого вікового періоду: підліток здатен придумати спосіб запам’ятовування нової формули, тобто керувати своєю пам’яттю, може висунути гіпотезу, регулювати процес свого мислення.