счетчик посещений

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду Старокостянтинівської гімназії


1. Загальні положення.


1.1. Науково-методична рада є консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.
1.2. Науково-методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності.
1.3. Головною метою діяльності науково-методичної ради є: - вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів; - оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; - погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання.
1.4. Координація всіх структурних підрозділів науково-методичної служби школи; члени науково-методичної ради працюють на громадських засадах.
1.5. Науково-методична рада підпорядковується у своїй діяльності директору школи.

2. Завдання та напрямки діяльності науково-методичної ради.


2.1. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.
2.2. Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного програмного та інформаційного забезпечення школи.
2.3. Ознайомлення й погодження запропонованих нових навчальних планів і програм, підручників, навчальних посібників.
2.4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.
2.5. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організація науково-дослідної роботи учнів. Науково-методична рада організовує свою діяльність за такими напрямками:
2.6. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.
2.7. Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану, внесення змін та доповнень до державних програм.
2.8. Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.
2.9. Розробка Положень про організацію конкурсів для вчителів.
2.10. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.

3. Організація роботи науково-методичної ради.


3.1. До складу науково-методичної ради школи входять члени адміністрації, голови методичних об’єднань, учителі -«методисти», психолог. Склад науково-методичної ради затверджується наказом директора по школі.
3.2. У складі науково-методичної ради можуть формуватися секції різних напрямків роботи (проектна, дослідницька, аналітична, наставницька тощо).
3.3. Для забезпечення роботи науково-методична рада обирає секретаря.
3.4. План роботи складає голова науково-методичної ради, розглядають його на засіданні, узгоджують із директором школи, а затверджують на засіданні педагогічної ради.
3.5. Рекомендації для членів педагогічного колективу підписують голова науково-методичної ради та секретар.
3.6. Якщо на засіданнях обговорюють питання, які стосуються інших напрямків навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних посадових осіб.
3.7. З кожного питання науково-методична рада приймає рекомендації (ухвали, постанови), які фіксуються у протоколах.

4. Права науково-методичної ради.Науково-методична рада має право:
4.1. Пропонувати зміни з метою удосконалення навчально-виховного плану школи відповідно до нормативних документів.
4.2. Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.
4.3. Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».
4.4. Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.
4.5. Піднімати питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений окремими вчителями, методичними об’єднаннями.
4.6. Піднімати питання про заохочення працівників школи за активну участь у роботі.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ:


Інноваційна діяльність педагогів у системі роботи зі здібними і обдарованими учнями.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ: Управлінська проблема - “Впровадження інформаційних технолоій в управлінській діяльності”
Виховна проблема - “Особистісно орієнтоване виховання як важлива умова формування активної громадянської позиції”
Психолого-педагогічна проблема - “Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу”

Мережа методичної роботи в гімназії на 2012-2013 н.р.
(на підставі аналізу діагностичних анкет учителів):

№ з/п Форми методичної роботи Члени педколективу
1. Практичний семінар «Вербальна культура педагога» Усі вчителі закладу
2. Психолого-педагогічний семінар« Психологічна наука - педагогові» Усі вчителі закладу
3. Творча група « Використання технології ОКН» Манзюк С.А.-керівник
Мала О.В.
Котюк О.А.
Шуляк О.О.
Кобзар Н.С.
Воробчук Г.І.
Фабрикіна Н.О.
Ліпінська Н.О
4. Творча група « Гуманна педагогіка» Кравець Г.Л.-керівник
Ткаченко В.Д.
Олійник Г.М.
Омельчук А.Є.
Кустова О.М.
Піголь Ю.І.
Уланівська-Нич Л.М.
Шевчук Л.І.
Буртова Л.М.
Канцедал В.В.
Мальована Р.М.
Зелінський Г.І.
Цимбалюк В.В.
Кур’євич Т.А.
Кушпер Н.В
5. Творча група« Використання ІКТ у процесі викладання предметів» Шевчук О.В.- керівник
Шуляк О.О.
Загоруйко Ю.А.
Троханчук А.С.
Бачинська Н.В.
Бєльська Т.В.
Вапнічний С.Д.
Суходольська І.Ю.
Скора Т.Г.
Бондарчук С.М.
Стельмах С.С.
Мудрик Н.Г.
6. «Школа молодого педагога» Максимчук С.Є. -керівник
Мирончук О.О.
Тютюнник В.Є.
Анікін О.М.
7. Творча група« Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів » Вознюк Л.В.– керівник
Вчителі початкової школи
8. Творча група«Використання проектних технологій для формування життєвих компетентностей учнів» Уланівська-Нич Л.М. - керівник
Часник І.С.
Доленко В.П.
Гуменюк Л.О.
Дидик І.І.
Каяфюк О.М.
Максимчук С.Є.
Анікін О.М.
Орєшина Т.В.
9. Творчі групи « Творчий вчитель», «Творчий учень» Вчителі початкової школи

( згідно наказу № 168 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 н.р.»від 01.09.2012 р. )


Склад науково - методичної ради
Старокостянтинівської гімназії
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області
на 2012-2013 н.р.:


1. Журибіда Л.М.- голова ради, директор гімназії
2. Яцюк А.М.-заступник директора з навчально-виховної роботи
3. Демчинська К.Й.-заступник директора з навчальної роботи
4. Горбаток Т.С.- заступник директора по початковій школі
5. Трубецька О.В.- заступник директора з виховної роботи
6. Троханчук А.С.- голова методоб’єднання класних керівників та кураторів
7. Цудзевич С.В.-психолог гімназії
8. Суходольська І.Ю.-вчитель-методист, завкафедрою іноземної філології
9. Мала О.В.-старший вчитель, завкафедрою природничих наук
10. Скора Т.Г.-вчитель-методист, керівник гімназійного наукового товариства
11. Буртова Л.М.-старший вчитель
12. Федулова Н.П.-старший вчитель, директор гімназійного музею Бойової слави
13. Фабрикіна І.В.-старший вчитель, керівник «Школи вищої педагогічної майстерності»
14. Прокоф’єва Л.Є.-старший вчитель

( згідно з наказом № 168 «Про організацію та структуру науково-методичної роботи гімназії у 2012-2013 н.р.» від 01.09.2012 р. )


ТВОРЧІ ГРУПИ ТА МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ


ПОСТІЙНІ
1. « Впровадження технології ОКН у навчальному процесі»

(керівник: Манзюк С.А.)
2. « Використання ІКТ у процесі викладання предметів»
(керівник: Шевчук О.В.)
3. « Гуманна педагогіка»
(керівник: Кравець Г.Л.)
4. «Використання проектних технологій удля формування життєвих компетентностей учнів»
(керівник: Уланівська-Нич Л.М.)
5. «Школа молодого педагога»
(керівник: Максимчук С.Є.)ДИНАМІЧНІ
1. «Школа вищої педагогічної майстерності»

(керівники: Фабрикіна І.В.)

2. «Організація роботи у підготовці учнів до ЗНО»
(керівник: Демчинська К.Й.)


МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ
Кураторів
(голова- Троханчук А.С.)
Вчителів початкових класів (голова- Перепічка І.В.)

ПОСТІЙНОДІЮЧІ СЕМІНАРИ
Психолого-педагогічний семінар «Психологічна наука-педагогові»
(керівник- Цудзевич С.В.)
Практичний семінар «Вербальна культура педагога»(керівник-Проказюк Л.І.)