счетчик посещений

Виховна система гімназії

Принципи виховної роботи гімназії:

 • вільний вибір загальноосвітньою установою моделі учнівського самоврядування, виходячи зі своєї специфіки і наявних традицій;
 • орієнтація на особові і колективні інтереси, потреби, здібності всіх учасників загальноосвітнього процесу (учнів, батьків, педагогів).  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГІМНАЗІЙНИЙ КОНКУРС "КРАЩИЙ КЛАС"

  І. Загальні положення

  1. Гімназійний конкурс “Кращий клас” (далі – конкурс) проводиться щорічно з метою виявлення найбільш згуртованих і творчих класних колективів – лідерів школи.
  2. Завдання конкурсу:
  - утвердження активної життєвої позиції учнів;
  - розвиток класного і шкільного самоврядування;
  - підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;
  - стимулювання класних керівників, активів класів до реалізації творчого підходу в роботі і навчанні.
  3. Учасниками конкурсу є 5-11 класи.

  ІІ. Організація і проведення конкурсу

  1. Для проведення конкурсу на підставі наказу директора школи створюється оргкомітет.
  2. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:
  - аналізує та узагальнює результати конкурсу;
  - визначає переможця.
  3. Конкурс починається 5 листопада 2006р. і триває протягом навчального року.
  4. Критеріями оцінки результатів конкурсу є:
  - відсутність правопорушників (порушників дисципліни), прогульників – 5 балів
  - результативність виступів у шкільних масових заходах – 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - інформаційний супровід життя класного колективу, підготовка публікацій до місцевих газет – 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - якість знань учнів за підсумками навчального року – 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - зайнятість учнів у роботі гуртків (спортивних секцій) - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - відсутність учнів з виявленими шкідливими звичками - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - відсутність травмованих учнів - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - активність батьків у роботі батьківських зборів - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - стан збереження кабінету на кінець навчального року - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - читацька активність учнів протягом навчального року - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - стан збереження підручників на кінець навчального року - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  - активність роботи учнівського самоврядування - 5 балів (відповідальний за оцінювання
  5. Максимальна кількість балів за участь у конкурсі 60. Клас-переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів. Переможець вважається не визначеним, якщо клас набрав менше 50 балів.


  ІІІ. Нагородження

  1. Класу-переможцю конкурсу присвоюється звання “Кращий клас року”, вручається перехідний приз і грошова премія.
  2. Класний керівник класу-переможця нагороджується грошовою премією.
  3. Нагородження класу-переможця проводиться під час урочистої лінійки