счетчик посещений

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ГІМНАЗІЇ

Наказ № 59 від 29.03.2012р.
У М О В И
прийому учнів на І курс гімназії
Старокостянтинівської гімназії
Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області


Умови прийому учнів на І курс гімназії складені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про організацію і діяльність гімназії, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (Наказ МОНУ від 19.06.2003р. № 389) та відповідно до статуту Старокостянтинівської гімназії.

Умови обговорені та затверджені на засіданні педагогічної ради та ради Старокостянтинівської гімназії. Протокол № _10_ від 28 березня 2012р.

1. Загальні положення
1.1. Прийом учнів на І курс гімназії здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Участь у конкурсному відборі мають змогу брати діти незалежно від місця проживання.
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації.
2.2. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія (приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.
2.3. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора гімназії, а також табеля навчальних досягнень.
2.4. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсний прийом дітей проводиться у терміни, визначені навчальним закладом.
3.2. Для учнів, які бажають навчатися в класі лінгвістичного профілю проводяться конкурсні випробування:
а) з української мови – тестові завдання або диктант;
б) з іноземної мови – співбесіда.
Для учнів, які бажають навчатися у класах інших профілів:
а) з української мови – тестові завдання або диктант;
б) з математики – контрольна робота.
Зміст і обсяг контрольної роботи, тестових завдань, співбесіди відповідають державним програмам школи І ступеня, затверджуються директором гімназії.
3.3. Учні, які закінчили початкову школу з високим рівнем навчальних досягнень з усіх предметів, зараховуються до гімназії поза конкурсом. Для учнів з високим рівнем навчальних досягнень, які не навчались у спеціалізованих класах, але бажають навчатись у класі лінгвістичного профілю, проводиться співбесіда.
3.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.
3.5. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор гімназії.
3.6.Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті.
3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року.
3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії.
3.10. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

4. Порядок зарахування
4.1. Зарахування учнів, які писали тестові завдання, контрольну роботу, відбувається відповідно до рейтингу за кількістю набраних балів, однак не нижче 7 балів.
4.2. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурсні випробування, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії та заяви батьків.
4.3. Діти, які не пройшли конкурсні випробування, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.4. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнене місце може проводитись додаткове конкурсне приймання.