счетчик посещений

Структура учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування - це спосіб, принцип організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення і систематичної участі у справах школи, класу. Саме у шкільному віці усвідомлення своєї участі у вирішенні справ громадського життя є основою подальшої активної позиції у дорослому житті. Однією з форм залучення учнів до громадського життя є участь у шкільному самоврядувані.
Головним завданням учнівськогог сомаврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почутям національно свідомості.
Учнівське самоврядування має двуступневу труктуру - загальношкільну і класну.
Запропонована модель демонструє загальношкільну структуру учнівського самоврядування і включає в себе всі необхідні ланки, починаючи від найвищої. За даною теоритично розробленою моделлю найвищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція.
На чолі учнівського колективу є президент, який обирається згідно з Положення про президента гімназії, та Положення про вибори президента гімназії, затвердженими учнівською конференцією.
Президент гімназії здійснює керівництво президентською радою,яка обирається на гімназійній конференції відкритим голосуванням.
Президентська рада затверджує кількість, склад, плани роботи учнівських комісій.
Президенту гімназії підпорядковується і рада представників президента.
Заступником президента є віце-президент, який призначається згідно Положення про віце-президента.
Структура самоврядування в сучасній гімназії гнучка, варіативна, вона залежить від можливостей педагогічного та учнівського колективів, інтересів школярів, традицій навчального закладу, тому компоненти можуть бути змінені, доповнені, деякі з них усунені.